دربارۀ مترجم

دکتر مهدی سودی – مترجم رسمی با مجوز از سازمان ناتی، شهروند و ساکن کشور استرالیا و فارغ التحصیل دانشگاههای موناش و سویینبرن (دکترای متالورژی) و دانشگاه ویکتوریا (قوانین مهاجرت به استرالیا)  – ارائه کننده تمامی خدمات مربوط به ترجمۀ تمامی انواع اسناد، مدارک و متون فارسی به زبان انگلیسی می باشد.

با بیش از بیست سال تجربه در کار ترجمه، مهدی سودی ارائه ترجمه ای بدون ایراد و در سطحی بالا از کیفیت زبان انگلیسی و همچنین ظاهری شایسته از ترجمه نهایی را تضمین می کند.

انجام سال ها ترجمه برای افراد، شرکت ها و آژانس ها در حیطه های مختلف صنایع گوناگون و رشته های تخصصی اعم از پزشکی، مهندسی، حسابداری، حرفه های صنعتی و دیگر زمینه ها باعث شده است مهدی سودی دارای سطح دانش مناسبی از جنبه های گوناگون ترجمه باشد و بتواند کاری تخصصی و با دقت و درستی مناسب و شایسته ارایه دهد.