سوالات متداول

آیا برای ترجمه رسمی مدرکم نیاز به تایید سازمان دیگری به جز شخص مترجم می باشد؟

خیر. در سیستم ترجمۀ رسمی کشور استرالیا، انجام ترجمه توسط یک مترجم رسمی عضو سازمان مترجمین رسمی (NAATI) برای رسمیت داشتن آن کافی میباشد و نیاز به تأیید هیچ مرجع دیگری نیست. بنده عضو رسمی این سازمان هستم بنابراین تمام ترجمه های من برای امور رسمی کشور استرالیا قابل قبول است.

آیا همیشه نیاز به در دست داشتن نسخه اصل مدرک برای تهیه ترجمه رسمی آن است؟

این مسئله بستگی به نوع مدرک دارد. در برخی موارد می توان از کپی برابر اصل و یا اسکن رنگی مدرک برای ترجمه استفاده نمود. برای هر مدرک بایستی با من تماس بگیرید تا وضعیت نیاز به دارا بودن اصل مدرک روشن شود.

هنگام تحویل مدارک فارسی چه اطلاعاتی را باید به مترجم بدهید؟

نحوۀ نوشتن تمام نام های مهم ذکر شده در مدرک به زبان انگلیسی و همچنین تاریخ های تولد طبق گذرنامه تان مورد نیازمترجم می باشد.

آیا امکان دارد فقط بخش های خاصی از یک مدرک ترجمه شود؟

برای برخی مدارک که حذف بخشی از مدرک در ترجمه مشکل حقوقی ایجاد نمی کند، می توان این گزینه را بررسی کرد. برخی موارد حساس مانند حذف مشخصات همسر قبلی در ترجمه شناسنامه، حذف پسوند نام افراد و یا حذف تاریخ انقضای مدرک، خلاف قانون و نشدنی می باشند.

آیا مترجم مسؤل تشخیص اصل و یا تقلبی بودن مدرک فارسی است؟

مسئولیت اصل و یا تقلبی بودن مدارک تماماً با صاحب مدرک می باشد و مترجم هیچ گونه مسئولیتی در این باره ندارد. هر چند اگر مترجم تشخیص بدهد مدرکی اصل نمی باشد و تقلبی است، حق دارد از ترجمۀ آن مدرک بطور قانونی خود داری کند.

آیا امکان تغییر اسم و یا تاریخ در ترجمه ها می باشد؟

اگر در ترجمه های قبلی تان و یا در مدارک استرالیایی تان، اسم و یا تاریخی به اشتباه قید شده، امکان تکرار چنین اشتباهاتی در ترجمه بنده نیست. روش درست کار در این شرایط، اصلاح تمام مدارکی است که مشخصات شما را در آنها به اشتباه درج کرده اند.

آیا امکان تهیه نسخه دوم ترجمه برای همیشه وجود دارد؟

فایل های کامپیوتری ترجمه های شما فقط به مدت یک هفته توسط بنده نگهداری می شود تا در صورت نیاز به اصلاح و یا تغییر از آنها استفاده شود. پس از گذشت این مدت، فایل ترجمه و تصویر مدرک فارسی از کامپیوتر مترجم برای همیشه پاک خواهد شد. انجام هرگونه تغییر و یا صدور نسخه دوم بعد از این زمان، مشمول پرداخت هزینه کامل ترجمه خواهد شد.