سوالات متداول

آیا برای ترجمۀ رسمی مدرکم نیاز به تأیید اداره دولتی دیگری به غیر از مترجم می باشد؟

خیر. در سیستم ترجمۀ رسمی کشور استرالیا، انجام ترجمه توسط یک مترجم رسمی عضو سازمان مترجمین رسمی (NAATI) برای رسمیت داشتن آن کافی میباشد و نیاز به تأیید هیچ مرجع دیگری نیست. بنده عضو رسمی این سازمان هستم بنابراین تمام ترجمه های من برای امور رسمی کشور استرالیا قابل قبول است.

آیا همیشه نیاز به در دست داشتن اصل مدرک برای ترجمه می باشد؟

این مسئله بستگی به نوع مدرک دارد. در برخی موارد می توان از کپی برابر اصل و یا اسکن رنگی مدرک برای ترجمه استفاده نمود. برای هر مدرک بایستی با ما تماس بگیرید تا وضعیت نیاز به دارا بودن اصل مدرک روشن شود.

هنگام ارائه مدارک چه اطلاعاتی از شما مورد نیاز است؟

نحوۀ نوشتن تمام نام های نوشته شده در مدرک به زبان انگلیسی و طبق گذرنامه تان مورد نیازمترجم میباشد.

آیا امکان دارد فقط بخش های خاصی از مدرک را ترجمه کنم؟

برای برخی مدارک که حذف بخشی از مدرک در ترجمه مشکل حقوقی ایجاد نمیکند، می توان این گزینه را بررسی کرد. برخی موارد حساس مانند حذف مشخصات همسر قبلی در ترجمه شناسنامه، حذف پسوند نام افراد و یا حذف تاریخ انقضای مدرک، خلاف قانون و نشدنی می باشند.

مسئولیت اصل و یا تقلبی بودن مدارک تماماً با صاحب مدرک می باشد و مترجم هیچ گونه مسئولیتی در این باره ندارد. اگر مترجم تشخیص بدهد مدرکی اصل نمی باشد و تقلبی است، حق دارد از ترجمۀ آن مدرک خود داری کند.